نمایشگاه شاندونگ Renfeng ویژه مواد، آموزشی ویبولیتین در سال 2016

- Jan 16, 2016 -

به عنوان تولید کننده رسانه های فیلتر خودرو Renfeng شرکت فعال در بازاریابی برای تصفیه صنعت رسانه ها و قطعات خودرو بوده است. Renfeng نمایشگاه بخش رسانه و خودکار فیلتر برای خودرو کاغذ صافی عمدتا شرکت. نمایشگاه در سال 2016 به عنوان شرح زیر است:

اتومکانیکا استانبول (2016.04.07-10)

Filtech 2016 (2016.10.02-05)

اتومکانیکا فرانکفورت (2016.09.13-17)

10هفتم نمایشگاه ایران خودرو بین المللی قطعات (2016.12)

منتظر شما در نمایشگاه را ببینید.

Related Products