رسانه های فیلتر هوا خودرو

- Jun 01, 2016 -

اطلاعات پایه

رسانه های فیلتر هوا خودرو

رسانه های فیلتر هوا ص قاب فیلتر شامل لایه های تصفیه مواد و مواد فیلتر ترکیبی از تغییرات شیب است. ساختار فیبر از ورودی لایه به لایه خروجی را از نازک تا ضخیم و پراکنده به متراکم است و ساز و تصفیه از طریق لایه فیلتر های مختلف و سطح فیبر انجام می شود. پارچه فیلتر rightness سختی های خاص و و نفوذ پذیری هوا عالی پس از درمان از شرایط خاص فرایند است. فیلتر mediaand #39; s hydrophobicity و گرد و غبار نگه داشتن عملکرد است سه برابر بهتر از آن را از کاغذ معمولی فیلتر و فیلتر mediaand #39; s راندمان تصفیه اولیه بیش از 99.9% است. رسانه های فیلتر از طول 200 متر است و می تواند با توجه به customersand #39 قطع; خواسته. محصول عمدتا مورد استفاده در limousineand #39; s ص قاب هوا فیلتر و همچنین در conditionerand هوا استفاده می شود #39; s سيستم هوا تصفیه و جنبه های دیگر.


Related Products