رسانه های فیلتر هوا خودرو

- Jun 01, 2016 -

اطلاعات پایه

رسانه های فیلتر هوا خودرو

رسانه های فیلتر هوا ص قاب فیلتر شامل لایه های تصفیه مواد و مواد فیلتر ترکیبی از تغییرات شیب است. ساختار فیبر از ورودی لایه به لایه خروجی را از نازک تا ضخیم و پراکنده به متراکم است و ساز و تصفیه از طریق لایه فیلتر های مختلف و سطح فیبر انجام می شود. پارچه فیلتر rightness سختی های خاص و و نفوذ پذیری هوا عالی پس از درمان از شرایط خاص فرایند است. رسانه های فیلتر hydrophobicity و گرد و غبار نگه داشتن عملکرد سه برابر بهتر از آن را از کاغذ فیلتر معمولی است و رسانه های فیلتر تصفیه اولیه بهره وری بیش از 99.9% است. رسانه های فیلتر 200 متر طول دارد و با توجه به نیازهای مشتریان می توان برش. محصول عمدتا مورد استفاده در اتومبیل کالسکهای ص قاب فیلتر هوا و همچنین مورد استفاده در تهویه هوا تصفیه هوا جريان چرخشی و جنبه های دیگر.


Related Products